Skip to main content

Een manuele micro-palpatoire techniek

Principe van Microkinesitherapie

Als er zich een probleem voordoet, zal het lichaam normaalgezien zichzelf herstellen. Indien het lichaam echter getroffen wordt door iets dat sterker is dan de eigen weerstand,  dan wordt er niet efficiënt gereageerd.

De manueel therapeut zal via palpatie de weefsels stimulerend en mobiliserend bewerken. Het doel is om de auto-correctie van het lichaam op gang te helpen.

De lokaties waar de handelingen uitgevoerd worden zijn daarom niet op die plaats(en) waar de klachten zijn, maar er is wel een link met de individuele klacht (traumatisch of emotioneel).

© Decoster Katrien & Co