Een manuele micro-palpatoire techniek

Principe van Microkinesitherapie

Als er zich een probleem voordoet, zal het lichaam normaalgezien zichzelf herstellen. Indien het lichaam echter getroffen wordt door iets dat sterker is dan de eigen weerstand,  dan wordt er niet efficiënt gereageerd.

De manueel therapeut zal via palpatie de weefsels stimulerend en mobiliserend bewerken. Het doel is om de auto-correctie van het lichaam op gang te helpen.

De lokaties waar de handelingen uitgevoerd worden zijn daarom niet op die plaats(en) waar de klachten zijn, maar er is wel een link met de individuele klacht (traumatisch of emotioneel).

Verloop van de behandeling

De therapeut voelt verscheidene zones van het lichaam (over de kledij) om “abnormale” ritmes op te sporen. Door zachte handelingen wordt het lichaam in gang gezet om zichzelf te corrigeren…

Een behandeling duur 45 minuten

Vaak is 1 sessie voldoende, maximaal 2 à 3 opeenvolgende sessies, met een tussentijd van 4 à 6 weken

Na de behandeling

-drink voldoende water

-geen zware inspanningen of sport binnen de 48uur

Men kan (heel) moe zijn

Soms is er een (kortstondige) verergering van de klachten

Binnen 2 dagen à 4 weken : verbetering van de symptomen

Meer info :

www.microkinebelgique.be

 

 

© Decoster Katrien & Co