Skip to main content

Kinesitherapie

1kinesitherapie

Het werkterrein van de kinesitherapie is zeer uitgebreid. Vandaar dat een steeds groter aanbod in specialisatie wordt waargenomen, hetgeen de kwaliteit van de behandelingen ten goede kan komen.

Ervaring doorheen de jaren professionele bezigheid maakt een behandeling kwalitatiever…Zo heeft elke therapeutische hand haar eigen verhaal, haar eigen kracht en bekwaamheid.

© Decoster Katrien & Co