Skip to main content

Medisch Therapeutische Golfswinganalyse

Meer informatie: Klik Hier (het Maxi Swing Programma)


GFT002

Vanuit biomechanisch perspectief richten we de aandacht op het lichaam, eerder dan op de club. Onregelmatige swings en slechte golfscores zijn vaak het gevolg van het niet of verkeerd benutten van de mogelijkheden van het eigen lichaam.

Doel is te komen tot een individueel maximaal uitgebalanceerde swing en dit in tegenstelling tot het idee dat er maar 1 perfecte swingbeweging zou zijn. Deze maximaal uitgebalanceerde swingbeweging zal niet alleen het golfspel positief beïnvloeden, maar zal ook gezonder en aangenamer zijn voor het eigen lichaam.

Eerste sessie : persoonlijke golfswing –analyse

Tijdens de analyse wordt er een uitgebreide medisch-therapeutische anamnese afgenomen. Er worden testen gedaan om de mobiliteit, kracht en coördinatie te meten.

Het uitvoeren van de golfswing wordt technisch geanalyseerd en er wordt een video-opname gemaakt.

Ook het persoonlijk golfmateriaal in verhouding tot de individueel fysieke kenmerken wordt gecheckt.

Tweede sessie : opvolgsessie en evaluatie

De bevindingen van de persoonlijke therapeutische analyse, worden samen met de beelden van de video-opname besproken.

Physiotherapeutisch gaat er veel aandacht naar persoonlijke feedback : gemakkelijk toepasbare oefeningen voor thuis worden aangeleerd ; aandachtspunten worden geïntroduceerd ; indien nodig wordt het golfmateriaal aangepast aan de morfologie van de golfer.


Meer informatie: Klik Hier (het Maxi Swing Programma)

© Decoster Katrien & Co