Skip to main content

Groepsessies Golfphysio

Meer informatie: Klik Hier (het Maxi Swing Programma)


In groepjes van 4 à 8 personen wordt er physiotherapeutische begeleiding gegeven tijdens 5 opeenvolgende sessies. Er wordt rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Men leert onder meer een gepaste warming-up te doen en golfspecifieke oefeningen zullen ervoor zorgen dat de golfswingbeweging compacter en efficiënter kan uitgevoerd worden.

Bewustmaking en feedback zijn belangrijke elementen voor het welslagen van het geheel. Ook mentale training laat de golfer toe om niet alleen betere resultaten te behalen bij een golfronde, maar ook om meer te genieten van het golfSPEL zelf. Vandaar dat ontspanning en spelplezier centraal staan in het geheel.


Meer informatie: Klik Hier (het Maxi Swing Programma)

© Decoster Katrien & Co